Eerstelijnspsychologische zorg Noord-West-Vlaanderen

Nieuwe RIZIV-conventie

De nieuwe RIZIV-overeenkomst 'financiering van de psychologische functies in de eerste lijn’ is een nieuwe stap in het openstellen van psychologische zorg voor de bevolking. Voor de effectieve uitvoering moeten nog onduidelijkheden worden uitgeklaard en procedures worden uitgewerkt door het RIZIV en de federale overheid. NOWE, het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg regio Noord-West-Vlaanderen wacht dan ook op meer informatie om de overeenkomst uit te voeren. Als we deze ter beschikking hebben, zullen we gericht communiceren en de nodige acties ondernemen.

Intussen kan u wel uw kandidatuur stellen en zullen we u ten gepaste tijde contacteren.

Patiënt

Wanneer u lijdt aan een matig psychisch probleem dat te maken heeft met angst, depressie of alcoholgebruik, kan u zich na verwijzing door uw huisarts of psychiater, aanmelden bij een eerstelijnspsycholoog in de regio Noord-West-Vlaanderen. Indien u jonger bent dan 18 jaar verwijzen we u naar de rubriek ‘Kinderen en Jongeren’. Wanneer u ouder bent dan 64 jaar verwijzen we u naar het gedeelte ‘Ouderen’.

Huisarts/Psychiater

Het Verzekeringscomité van het RIZIV heeft een overeenkomst goedgekeurd waardoor de verplichte ziekteverzekering zal tussenkomen in de ambulante zittingen van klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen. Dit zorg- en terugbetalingsaanbod is bedoeld als aanvulling op het bestaande aanbod.

Per kalenderjaar komt de patiënt in aanmerking voor een reeks van vier sessies (die eventueel 1x kan worden verlengd) op basis van een verwijsvoorschrift. Het maximum aantal sessies bedraagt 8 sessies per kalenderjaar. Kostprijs van een sessie voor de patiënt: 11,20 € of 4 €, indien hij recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming.

Psychologen/Orthopedagogen

Voor het eerst zal de verplichte ziekteverzekering tussenkomen in de ambulante zittingen van klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen. Deze terugbetaling kadert in de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen (art. 107) en is een proefproject van vier jaar dat wetenschappelijk geëvalueerd zal worden.

Dit is een beslissende stap om een terugbetaling op lange termijn mogelijk te maken voor alle burgers met matig ernstige psychologische problemen.

De Regering heeft beslist om de terugbetaling in eerste instantie te beperken tot een bepaalde doelgroep. Met het vrijgemaakte budget van 22,5 miljoen euro kunnen uiteraard niet alle patiënten geholpen worden. Dit zorg- en terugbetalingsaanbod is bedoeld als aanvulling op het bestaande aanbod.

Tijdelijke doelgroepen tot 31 december 2022

Kinderen en jongeren (0 - 18 jaar)

De terugbetaling zal gelden voor:
  • Kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en hun context (ouders, voogd),
  • met geestelijke gezondheidsproblemen gerelateerd aan emotionele, sociale of gedragsmoeilijkheden,
  • die naar deze zorg zijn verwezen op basis van een gedateerd verwijsvoorschrift en ondertekend door huisarts, psychiater, CLB-arts, arts van Kind & Gezin of pediater.
  • en in orde zijn met het ziekenfonds

De terugbetaling voor kinderen en jongeren geldt tot 31 december 2022

Ouderen (+65 jaar)

De terugbetaling zal gelden voor:
  • Volwassenen ouder dan 65 jaar,
  • met een matig ernstig psychisch probleem op het vlak van angst, depressie of alcoholgebruik + misbruik van slaap- en kalmeringsmiddelen,
  • die naar deze zorg zijn verwezen op basis van een gedateerd verwijsvoorschrift en ondertekend door huisarts, psychiater of geriater.
  • en in orde zijn met het ziekenfonds
De terugbetaling voor ouderen geldt tot 31 december 2022

Contact

logo_netwerkggz

Lieven Lust

Netwerkcoördinator Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen

lieven.lust@netwerkggzregionw-vl.be

0471 47 01 01

Bart De Saeger

Coördinator ELP Noord-West-Vlaanderen

bartdesaeger@eerstelijnspsycholoognwvl.be

 0485 83 97 57