Eerstelijnspsychologische zorg Noord-West-Vlaanderen

Patiënt

Wanneer u lijdt aan een matig psychisch probleem dat te maken heeft met angst, depressie of alcoholgebruik, kan u zich na verwijzing door uw huisarts of psychiater, aanmelden bij een eerstelijnspsycholoog in de regio Noord-West-Vlaanderen. U kan voorlopig enkel in volgende gemeenten terecht: Brugge, Knokke-Heist, Oostende en Zedelgem

Huisarts/Psychiater

Het Verzekeringscomité van het RIZIV heeft een overeenkomst goedgekeurd waardoor de verplichte ziekteverzekering zal tussenkomen in de ambulante zittingen van klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen. Dit zorg- en terugbetalingsaanbod is bedoeld als aanvulling op het bestaande aanbod.

Per kalenderjaar komt de patiënt in aanmerking voor een reeks van vier sessies (die eventueel 1x kan worden verlengd) op basis van een verwijsvoorschrift. Het maximum aantal sessies bedraagt 8 sessies per kalenderjaar. Kostprijs van een sessie voor de patiënt: 11 € of 4 €, indien hij recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming.

Psychologen/Orthopedagogen

Voor het eerst zal de verplichte ziekteverzekering tussenkomen in de ambulante zittingen van klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen. Deze terugbetaling kadert in de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen (art. 107) en is een proefproject van vier jaar dat wetenschappelijk geëvalueerd zal worden.

Dit is een beslissende stap om een terugbetaling op lange termijn mogelijk te maken voor alle burgers met matig ernstige psychologische problemen.

De Regering heeft beslist om de terugbetaling in eerste instantie te beperken tot een bepaalde doelgroep. Met het vrijgemaakte budget van 22,5 miljoen euro kunnen uiteraard niet alle patiënten geholpen worden. Dit zorg- en terugbetalingsaanbod is bedoeld als aanvulling op het bestaande aanbod.

Contact

logo_netwerkggz

Lieven Lust

Netwerkcoördinator Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen

lieven.lust@netwerkggzregionw-vl.be

0471 47 01 01

Bart De Saeger

Coördinator ELP Noord-West-Vlaanderen

bartdesaeger@eerstelijnspsycholoognwvl.be

 0485 83 97 57